Kiedy zlecić konserwację i serwis klimatyzacji

Klimatyzacja to system wymagający systematycznego czyszczenia i konserwacji. Gwarantuje to jego wieloletnią, bezawaryjną pracę oraz czyste, wolne od drobnoustrojów i grzybów, powietrze.

Dlaczego klimatyzację należy systematycznie czyścić

Klimatyzatory, podobnie jak inne urządzenia techniczne, należy poddawać systematycznej konserwacji i czyszczeniu. Tylko takie działanie spowoduje, że będą one działały bezawaryjnie w okresach, kiedy będą najbardziej potrzebne. System może przestać prawidłowo działać z powodu m.in. zapchania filtrów, unieruchomienia wentylatora czy mułu zgromadzonego na wymienniku ciepła.

Co więcej – systematyczne czyszczenie klimatyzacji gwarantuje likwidację niebezpiecznych dla zdrowia grzybów, bakterii i wirusów, które w wilgotnym środowisku o sprzyjającej temperaturze we wnętrzu urządzeń znajdują doskonałe miejsce do namnażania się. W ten sposób przedostają się do wnętrz pomieszczeń wraz z nadmuchem klimatyzowanego powietrza.

Dzwonkiem alarmowym, wskazującym na natychmiastową potrzebę wykonania czynności serwisowych, jest nieprzyjemny zapach wydobywający się z systemu w trakcie pracy. Woń ta zazwyczaj świadczy o tym, że urządzenia zostały zainfekowane pleśnią lub wirusami, przez co ich użytkowanie może być szkodliwe dla zdrowia.

Co podlega czyszczeniu

Jednym z podstawowych elementów podlegających czyszczeniu jest wymiennik ciepła oraz system filtrów. W przypadku popularnych filtrów elektrostatycznych wystarczy je dokładnie opłukać pod bieżącą wodą z mydłem i przemyć środkiem bakteriobójczym. W przypadku filtrów jednorazowych konieczna będzie wymiana na nowe, które zapewnią odpowiednią klasę czystości emitowanego powietrza.

W wymienniku ciepła, oprócz filtrów, elementem najbardziej narażonym na osadzanie się i rozwój drobnoustrojów i grzybów jest taca skroplin. Generuje ona optymalne warunki do rozwoju drobnoustrojów dzięki stałej wilgotności i wysokiej temperaturze. Dlatego też musi być ona dokładnie umyta środkiem grzybobójczym, który wyeliminuje wszystkie zagrażające zdrowiu organizmy. W sytuacji, kiedy na tacy skroplin kumuluje się muł lub szlam, będący pochodną dużego zapylenia otoczenia klimatyzatora, należy ją wymontować z urządzenia i spłukać gorącą wodą pod dużym ciśnieniem usuwając zalegającą substancję, a następnie wymyć preparatem grzybobójczym.

Podczas okresowej konserwacji klimatyzatorów należy sprawdzić także chłodnicę, do której podczas pracy wentylator wtłacza niefiltrowane powietrze zanieczyszczone kurzem, pyłami a nawet piaskiem itp. Szczególnie na takie zanieczyszczenie narażone są agregaty zewnętrzne zlokalizowane na gruncie, przy drzewach, pod balkonami itp. Podczas konserwacji usuwa się wszelkie zalegające w chłodnicy zanieszczyszczenia. Do tego celu wykorzystuje się preparaty chemiczne wyprodukowane na bazie kwasów lub zasad. Ich celem jest skuteczne wymycie chłodnicy bez konieczności eliminacji drobnoustrojów.

Podczas serwisu konserwator także powinien sprawdzić, czy wentylator nadmuchowy parownika nie jest zapchany, ponieważ spowoduje to wyłączenie urządzenia.

Jakich preparatów się używa

Na rynku dostępnych jest wiele środków chemicznych przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji systemów klimatyzacyjnych. Wykorzystuje się preparaty dezynfekujące, bakteriobójcze, grzybobójcze, o działaniu czyszczącym czy przeznaczone do odświeżania powietrza. Najważniejsze jednak, aby stosować środki posiadające atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny), ponieważ zostały one przebadane pod kątem składu chemicznego i wpływu na zdrowie człowieka.

W profesjonalnych firmach specjalizujących się w konserwacji i czyszczeniu klimatyzacji stosuje się preparaty sprawdzone – na przykład atestowany środek wysokiej jakości CLIMA-TE firmy Decont, który skuteczny jest w zakresie zwalczania drobnoustrojów i jednocześnie zabezpiecza elementy składowe systemu przed rozwojem szkodliwych mikroorganizmów.

Kiedy przeprowadzać konserwację

Zgodnie z zaleceniami większości producentów klimatyzację powinno czyścić się 2 razy do roku w okresie wiosennym i jesiennym. Jednocześnie, w sytuacji, kiedy urządzenia znajdują się w miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie, warto z usługi korzystać częściej. W ten sposób przedłuża się żywotność systemu klimatyzacyjnego, który będzie bezawaryjnie i skutecznie służył przez wiele lat. Warto także skorzystać z profesjonalnych usług serwisowych firm specjalizujących się w montażu klimatyzacji. Zatrudnieni w nich specjaliści wykonają usługę szybko i skutecznie, dzięki czemu użytkownicy klimatyzacji będą mogli cieszyć się długo z odpowiednich warunków klimatycznych i czystego, świeżego i wolnego od drobnoustrojów klimatyzowanego powietrza.

ZADZWOŃ